• Celní služby

  V rámci celních služeb v DE poskytujeme

  • Vystavení dokladů v režimu tranzit (T1) z kteréhokoliv celního úřadu v Německu
  • Vystavení dokladů B-Nr. = doklad na převoz zboží po moři příjemci
  • Verwahrerwechsel = doklad na převoz zboží z přístaviště na veterinu nebo fytokontrolu - Hamburg, Wilhelmshaven
  • Doklady A8, A15, A18 pro vykládku a nakládku v Hamburku
  • ZAPP (Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven)

   

  Dále poskytujeme tranzitní doklady T1 pro zásilky z Belgie a Nizozemska. 

  • na kontejnery z přístavů Zeebrugge, Antwerp, Rotterdam
  • na LCL zásilky ze skladů v přístavech
  • na kontejnery z vlakových terminálů Liege (Lutych), Tilburg
  • přetranzit leteckých zásilek z letišť LGG (Liege), AMS (Amsterdam) do států EU